Açık Rıza Metni • Gigii's

Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

Gigiis Tekstil Tasarım San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Site Üyeliğine ilişkin, Kişisel verileri Koruma Kanunu Kapsamında
Açık Rıza Metni
 
Üyelik ekranında tarafıma sunulan, ayrıca Gigiis Tekstil Tasarım San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
 (“GİGİİ’S”) mağazasından,internet sitesi (www.gigiis.com  “Site”) üzerinden her zaman ulaşabileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Gigiis Tekstil Tasarım San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenmesine aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.
 
Kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme, segmentasyon: Mevcut veya ileride güncelleyeceğim  tüm kişisel verilerimin(Tarafımca Üyelik ve/veya Sipariş aşamasında verilen ya da verilecek yahut daha önce verilmiş olan ad-soyad, sosyal medya hesabında beyan edilen ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi, adres, diğer iletişim bilgileri, her türlü kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri, siteyi ziyaretime ve siteden yapılan alışveriş ve/veya siparişlerime ilişkin bilgiler, yaş, cinsiyet, doğum tarihi, alışveriş alışkanlıklarım, tercihlerim, beğenilerim, yorumlarım, fatura içeriklerim, konum bilgilerim, IP adresim, internet sitesi ziyaret alışkanlarım, çerez yoluyla elde edilen her türlü bilgi ve diğer kişisel olan ve/veya olmayan bilgilerimin)Site üyeliğine (“Üye”) özel üyelik programlarından faydalanabilmem, mağaza ve yapacağım alışverişlerime göre oluşturulacak bana özel imkan ve tekliflerden yararlanmam,genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site, “GİGİİ’S”’e ait diğer dijital platformlar veya diğer 3. taraf ortamlarda“GİGİİ’S” ’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.)  yapılması amaçlarıyla işlenmesine ve yine  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Gigiis Tekstil Tasarım San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Veri Sorumlusu”) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (“Veri İşleyen”) ve Veri Sorumlusu’nun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, halefleri, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dahil), iş ortakları ve özellikle ödeme amacıyla kredi kartı bilgilerinin (Iyzco BDDK Lisanslı Sanal Pos Hizmet Tedarikçisi ve onun iş ortakları “Alotech”)
aktarılmasına ve işlenmesine buna ek olarak özellikle siparişlerimin tarafıma ulaştırılabilmesi ve sipariş öncesi ve/veya sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ad-soyad, e-posta adresi, TC kimlik numarası, adres, diğer iletişim bilgilerimin  anlaşmalı kargo firmalarına veya teslimattan sorumlu olan diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, işlenmesine ve otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi (cloud hizmetleri dahil Facebook, Google, Euromessage, Mi4biz tarafından), depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, -+kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.

×